Het laatste nieuws

18 plussers terug naar school

Pluscoach wordt in het schooljaar 2014/2015 ingezet om 100 jongeren te begeleiden naar school. RMC coordinatoren kunnen jongeren aanmelden voor extra ondersteuning om een goede 2e start te kunnen maken. De trajecten gelden voor alle 18 plussers met een binding in Haaglanden.

Grote daling aantal vsv'ers in de regio Haaglanden.

In één jaar tijd is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) in de regio Haaglanden fors afgenomen. In het schooljaar 2012 - 2013 waren er 1176 voortijdig schoolverlaters. Dat is 30,2% minder dan het jaar ervoor. De daling betekent dat er meer jongeren op school blijven, meer jongeren een startkwalificatie halen en meer jongeren een goede startpositie krijgen op de arbeidsmarkt. De sterke afname is het resultaat van een intensieve en goede samenwerking tussen onderwijs en gemeenten, het palet aan specifieke coaching.

MBO en Jeugdbeleid, dit werkt!

Wat hebben Marshmellows (http://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower), Car2Go, Kleuters (http://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM) en Opa's nu precies te maken met Pluscoach? Pluscoach gaf een workshop over wat werkt op de dag van MBO en Jeugdbeleid, dit werkt. Beleidsambtenaren, Leerplicht, Maatschappelijkwerkers en Directeuren van het MBO proefondervindelijk aan de slag.

Plusmaatje

Vrijwilligers voor kwetsbare jongeren in Haaglanden ter voorkoming van VSV ‘Plusmaatje’ zijn vrijwilligers die een jaar lang een jongere met lichte problematiek coachen om preventief schooluitval te voorkomen. Hierbij kunnen zij helpen met leren plannen, leren voor tentamens, contact leggen met anderen en versterken van weerbaarheid. Dit jaar hebben we 60 trajecten beschikbaar!

Tussen wal en schip

30 trajecten bedoeld voor toeleiden naar school in Zuid-Holland Noord. Dit jaar kunnen naast de zorgcoordinatoren ook de leerplichtambtenaren en RMC coordinatoren een Pluscoach traject inzetten. Specifiek voor overbelaste jongeren die een extra steuntje kunnen gebruiken bij het weer naar school gaan.

01234

Agenda

>ssssss