Het laatste nieuws

140 maatjes

Naast het aanmelden van jongeren met meerdere problemen kunnen scholen nu ook jongeren tussen de 12 en 23 met lichtere problematiek aanmelden. Plusmaatje is een traject waar een vrijwilliger een jongere begeleidt. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding, leren plannen, helpen leren voor tentamens, contact leggen met anderen en functioneren als een luisterend oor.Plusmaatje is een initiatief tot stand gekomen uit een behoefte inventarisatie bij diversen scholen in de regio Haaglanden en Zuid-Holland Noord.

Overstap Plus

Pluscoaches begeleiden risicoleerlingen tijdens hun overstap van het vmbo naar het middelbaar beroepsonderwijs, dat is een van de mogelijkheden van Pluscoach. Sinds 2010 kunnen meer dan 1000 leerlingen rekenen op de steun van Pluscoaches. Pluscoach biedt middelbare scholieren begeleiding in hun overstap naar het mbo. De leerlingen lopen het risico om na het eindexamen uit te vallen van school. Om verschillende redenen, zoals het ontbreken van een eigen netwerk, geen alternatieve opleidingskeuze of persoonlijke problematiek.

Tussen wal en schip

30 trajecten bedoeld voor toeleiden naar school in Zuid-Holland Noord. Dit jaar kunnen naast de zorgcoordinatoren ook de leerplichtambtenaren en RMC coordinatoren een Pluscoach traject inzetten. Specifiek voor overbelaste jongeren die een extra steuntje kunnen gebruiken bij het weer naar school gaan.

Update

De Pluscoach website krijgt binnenkort een update, gemaakt door leerlingen van het ROC Leiden.

verdere daling in regio Zuid-Holland Noord

Steeds meer jongeren sluiten hun opleiding af met een diploma. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voortijdig de schoolbanken verliet, daalde landelijk met bijna 2000. Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma op het niveau van minimaal havo, vwo of mbo niveau 2. Ook in de regio Zuid-Holland Noord daalde het aantal VSV-ers licht. De voorlopige cijfers geven aan dat onze regio vorig schooljaar nog 592 nieuwe voortijdige schoolverlaters kende.

01234

Agenda

 • 12 maart 2016

  Basistraining Plusmaatje   9:30 - 17:00 uur

 • 3, 10 & 17 februari 2016

  Basistraining Plusmaatje 19:30-22:00 uur

 • 9 januari 2016

  Basistraining Plusmaatje    9:30 - 17:00 uur

 • 4, 11 & 18 november

  Basistraining Plusmaatje 19:30 - 22:00 uur

 • 16 & 30 september

  Basistraining Plusmaatje Aanmelden...

 • 24 september & 8 oktober

  Basistraining Pluscoach Aanmelden...

 • 26 november

  Masterclass Pluscoach Meer informatie volgt binnenkort

>ssssss